Verf is niet een dode stof die zit te wachten tot ik er iets briljants mee doe. 

Matter Matters
Descartes maakte onderscheid tussen handelend subject en passief object. Maar verf is niet een dode stof die zit te wachten tot ik er iets briljants ermee doe. Materie is een actieve tegenspeler met een hele set karakteristieke eigenschappen waartoe ik me moet verhouden. 

Beeldende dialoog
Mens en ding zijn uit dezelfde stof en ook niet in een hiërarchische relatie ten opzichte van elkaar maar in een dialogische relatie. Materiaal is actief handelend met een affectieve eigenschappen, het genereert effect en in deze niet hiërarchische relatie ontstaat de vorm, gedurende de ontwikkeling, het beeld proces. In dialoog. Ik zet niet zozeer het materiaal naar mijn hand maar eerder het tegenovergestelde. Het materiaal stelt me in staat tot creatie. 

Het is de kunst om in de relatie te treden met de dingen. Je plek in te nemen en de dingen hun plek te gunnen. Zo creëer je verbinding met jezelf en de dingen. Verbinding maakt een creatieve energie vrij. Alles in de wereld draait om die verbinding. Dat gegeven beoefen ik in het schilder-proces.