5 april 2015

Iets over de inhoud van de avonden:

Indeling van de drie avonden: Per avond een blok voor de pauze en een blok na de pauze. Ik werk met thema’s als kapstok. Op basis van zoeken, verzamelen, lezen en volgen van stukjes, het bezoeken van tentoonstellingen. Tot woensdag as. kunt u zich aanmelden!

Voortdurende verandering van kunstenaar en kunstbeeld

Kunst is een product van de cultuur waarin ze gemaakt wordt. We ervaren aan den lijve dat er van alles verandert: op ons werk, in de politiek, de wetenschappen, de levensstijlen, de religies, en noem maar op.

We zien vallende muren (Berlijn 1989), vallende torens (TwinTowers 2001). Ook is de wereld klein geworden door internet. We vechten dapper tegen kanker en dictators. We beschermen ons tegen virussen, tegen sloebers uit Afrika, tegen terroristen. Kortom, onze wereld beweegt en de kunstenaar beweegt mee.

Een van de meest gebruikte termen bij een omschrijving van de moderne samenleving is Liquid; vloeibaar. Je kunt die vloeibaarheid op talloze manieren beschrijven en van toepassing maken op onze tijd.

Vanuit historisch perspectief gezien is deze vloeibaarheid gemakkelijk te doorgronden. Tot nog maar een halve eeuw geleden behoorden de meeste mensen tot allerlei categorieën. Daaruit ontsnappen was zo goed als onmogelijk.

Cultuurveranderingen:
• Versnellende emancipatie van de individu vanaf Renaissance, Franse revoluties, vanaf 1860 stemrecht ook voor gewone man, later ook vrouw

• In Nederland de afbrokkeling van de verzuiling bijvoorbeeld. Vanaf 60ger jaren verbrokkelt dat regime.

• Mobiliteit maakt verhuizen mogelijk, loskomen van grond en arbeidsplek enz.

• sociale vloeibaarheid, veranderlijkheid is kenmerkend.

• netwerksamenleving: identificatie wordt vloeibaar: gezin, wetenschap, bedrijfsleven, journalistiek, normen, waarden, politiek, geloof, alles loopt door elkaar.

• Ongrijpbaarheid is het gevolg. Wie ben ik waar sta ik, waar oriënteer ik me op?

• Ontstaan van magneten om deze behoefte in te vullen: Branding van personen, de beroemderikkencultuur, social-mediacultuur, consumentenindustrie. Je bent wat je eet, wat je rijdt, waarmee je je kleedt.

Kenmerkend voor het kunstbeeld van na 1980:

  • Deconstructie van standpunten/ mentale concepten
  • Deconstructie van het beeld als drager van unieke waarheid: Het beeld is maar een image in een stroom
  • Deconstructie van onze keuzevrijheid: toont onze angst voor het echte leven (hoeveel soorten koekjes zijn er?)
  • Deconstructie van onze autonomie (Spijkerbroeken als uniform of unieke zelfexpressie).
  • Deconstructie van ons zelfbeeld, onze kenbaarheid/onkenbaarheid (Selfie, Facebook)

Om te deconstrueren bedient men zich van cynisme, humor, ironie en schokeffecten.

Tot donderdagavond!