18 maart 2015

Uitnodiging.

In een drietal avonden gaan we in op de kunst na 1980 tot nu. Jullie zijn van harte welkom.

Data: (voorlopig) Donderdagavond 9 april, Vrijdagavond 17 april, Donderdagavond 23 april
Tijd: 19.30- 22.00 uur.
Plaats: Mijn atelier, Welleweg 1 Kampen
Kosten: Voor 3 avonden: €100,00, inclusief koffie en drankje

Willen jullie in je netwerk deze avonden aanbevelen?
Je bent van harte uitgenodigd!

Inhoud:

Postmodernisme is een stroming in de kunst die na de jaren ‘80 begon. Het is een reactie op het modernisme. Het is een moeilijk te omschrijven stroming.
Het meest opvallende kenmerk is dat de oude kijk op wat kunst is in twijfel wordt getrokken.
Die oude opvatting is dat kunst moet gaan over waarheid en moet leiden tot verheffing en authentiek beleven van de werkelijkheid.
Dat romantische beeld zie je mooi belichaamd in de figuur van Vincent van Gogh.
Zo zien we het graag: de onbegrepen lijdende kunstenaar die expressie geeft aan iets nieuws wat wij, gewone stervelingen, pas later begrijpen.

Maar wat te denken van Damien Hirst, die een echte schedel met diamanten bekleedde? En dat “For the love of God” noemde? Wat bezielt een kunstenaar die banaliteiten koestert en wat motiveert een pindakaasschilder?

Ironie is zo’n kenmerkend trekje van deze postmoderne kunstenaars. Andere kenmerken van het postmodernisme in de beeldende kunst zijn: kritiek op instituten, deconstructie, relativisme en massamedia. Volgens postmodernisten is de kunstenaar een samenstelling van imitaties en kent hij geen ‘eigenheid’. Hij zoekt beelden uit de beeldcultuur die hij in een nieuwe context plaatst en daarin zo geldig zijn voor anderen.
We gaan op die avonden heel veel beeldende kunst zien en we leggen relaties tussen wat er gebeurt in de samenleving, in de mode, literatuur en architectuur. Een aantal grote namen in het postmodernisme komen langs:
Jeff Koons, Damien Hirst, Iris van Herpen, Christ Westwood, Ai Weiwei, Marlene Dumas, Rineke Dijkstra, en vele anderen.

Belangstelling? Meld je zo snel mogelijk aan via de contactpagina!


Hartelijke groet,
Henrie Vogel