Welkom op mijn site! Ik hoop dat u een indruk krijgt waar ik mee bezig ben. U bent ook welkom om mijn werk eens te komen bekijken in mijn galerie. Klik dan op de button contact.

Wilt u direct plaatjes zien: recente schilderijen klik hier.

De laatste tijd richt ik me op het vertalen van visuele gegevens naar het beeldende proces zelf. Ik volg de fysieke werking van verf, doek en kwasten binnen een kader. Ik zoek spanning tussen plat en ruimtelijk, ding en beeld.

Voor wie meer wil:
Elke manier van verbeelden volgt de structuur van de beeldtaal. In mijn vakgebied: Het begint al met de maat van het doek. Die maat stuurt elke volgende stap. Wanneer je donker plaatst ontstaat ergens in het vlak licht, Voor maakt achter, boven geeft onder, warm vraagt om koud. De werking van wat niet 'betekend' is kenmerkt ieder verbeeldingsproces. Tekens hechten zich aan voortekens en wat er komt verhindert wat er niet komt. Je hoeft alleen maar te volgen.

Nog een kenmerk van een kunstzinnig arbeidsproces is de rol die de zintuigelijke ervaring daarin heeft. Ervaringen van handen, oren, ogen, reukzin, tastzin. Een zinrijke ervaring motiveert ons. Wat niet in de zinnen is geweest komt niet in het hart.
Zo wordt geestdrift werkdrift en begint er een vraag en antwoordspel. In dit vormingsproces zijn subject en object niet te onderscheiden. Daarin ligt de waarde van zulk een proces, want dan kan 'wat je nog niet ziet' gebeuren. Het werkt in het moment van de actie zelf.

Het nu is zoals het is omdat het niet anders kan zijn. Wat de boeddhisten altijd al hebben geweten wordt nu bevestigd door natuurkundigen: er zijn geen op zichzelf staande dingen of gebeurtenissen. Onder de uiterlijke schijn is alles met elkaar verbonden, is alles deel van het geheel van bewustzijn die de vorm heeft voortgebracht die dit moment aanneemt. In het nu is er gelijktijdigheid van alles en niets. Wanneer je ‘ja ‘zegt tegen dat niets, word je afgestemd op de kracht en de intelligentie van het leven zelf. Alleen dan kun je een instrument zijn voor positieve verandering van het wereldbeeld.

In de verf betekent dit: een eenvoudige en tegelijk radicale aanvaarding wat er ook in het Nu opkomt.
Het gaat om de stilte en de vormloosheid voor het beeld. Alertheid en nonchalance gaan daar hand in hand.


Galerie & atelier