Kunstbeschouwing

Kijkramen
We zien de dingen niet zoals ze zijn maar zoals we denken dat ze zijn. Hoe wij over iets praten, tegen iets aankijken, wordt gekleurd door de taal, cultuur, instituties en politieke sfeer waarin wij leven. Geen mens kan boven de beperkingen uitstijgen van dat 'discours' van het tijdperk waarin hij gevangen zit. Waarheden bestaan dus niet, alleen perspectieven. Welnu, over die perspectieven, daar gaat de cursus over. In de cursussen hanteren we verschillende kijkramen om de perspectieven te herkennen waarmee de kunstbeelden gemaakt en gezien zijn. Veel historische en culturele bijzonderheden passeren de revue. Zo ontdekken we dat ook wijzelf de wereld zien door deze culturele brillen van onze voorouders. We hanteren ook nog eens moeiteloos meer dan één kijkraam, als het ons uitkomt.

Waar gaat het over?
De beeldende kunstontwikkeling in Europa vanaf 1600 tot heden. De focus ligt op de rol van kunst en de kunstenaar in de brede cultuur. Wat die rollen van kunst kunnen zijn. We gaan zien dat vanaf de verlichtingstijd (1700-1800) de kunstenaar en de kunst een bijzondere rol krijgen: scheppend, emancipatoir en autonoom. Zo krijgen we via de kunstbeelden zicht op de centrale vraag die vanaf de Franse revolutie tot op heden in heel Europa gesteld werd en wordt: ’Hoe verhouden we ons tot de moderniteit’? De antwoorden op deze zoekende kernvraag zijn verschillend gegeven maar de kunstenaar speelt in dit antwoord een grote rol. Uitgebreid staan we dan ook stil bij het begrip moderniteit en bij de voortrekkersrol van de kunstenaar. Het merkwaardige feit doet zich voor dat in een korte periode rond 1900 de kunstenaar grijpt naar de autonomie. Voor het eerst in de geschiedenis brengt kunst cultuur voort in plaats van andersom. De kunstenaar plaatst zichzelf in de voorhoede van de moderne tijd. We gaan zien hoe dit kon gebeuren en waartoe deze aanmatigende rol heeft geleid.

Lijn
Achtereenvolgens komen aan de orde: het harmonische kijkraam, het klassieke kijkraam, het romantische kijkraam en het realistische kijkraam. We gaan uitgebreid in op het avantgardistische kijkraam en het modernistische kijkraam. Ten slotte kijken we door de huidige cultuurbril: het postmodernistische kijkraam. Zo ontdekken we dat ook wij onze waarnemingen kleuren met de kijkramen van onze voorouders. Het is dan ook de vraag die in de cursus gesteld wordt: “hoe verhouden we ons tot de moderniteit”?

Praktische informatie

  • De cursus bestaat uit 4 modules, 5 bijeenkomsten per module.
  • Het is een avondcursus.
  • Volgt u een module dan kan u gratis mee met twee excursies: een museumbezoek en een fietstocht in Amsterdam.
  • Het is goed mogelijk een enkele avond uit te proberen. Of een serie van drie rond een thema. Die biedt ik regelmatig aan, u kunt dat volgen in de berichten.
  • Ook kan er een thema of programma op verzoek worden samengesteld.
  • Regelmatig verzorg ik een fietsexcursie in Amsterdam, langs de Amsterdamse Schoolarchitectuur. Of een bezoek aan een museum. Ik verzorg dan een compleet programma inclusief een avond voorbereiding in mijn atelier.

Graag werk ik op maat. U kunt ernaar informeren.

De grondvorm van de cursus staat beschreven in een informatiefolder. U kunt de folder met de knop aan de rechterkant van deze pagina downloaden