Basiscursus schilderen. In september 2018 start er weer een nieuwe groep, er is nog plaats voor drie personen.

Hoofd, hart en handen

De cursus is gericht op het ontdekken van uw specifieke talent en het vergroten van uw schilderkunstige vaardigheden.

Wat is de kracht van de cursus?
Wat ik van cursisten hoor is dat het vooral mijn eigen rol is die inspirerend werkt. Ik loop over van handige tips en bijzondere invallen. Ik zie en voel dingen bij mensen en beelden en beweeg me dan als een vis in het water. Dat moet u meemaken!

Het is een spannende cursus waarin u leert anders te kijken en te handelen. U zult versteld staan van de impact die het beeldend proces heeft op uw leven.
Een zeer boeiende manier om uw scholingsbudget te verzilveren dus! Maar ook gewoon geweldig als u uw beeldende mogelijkheden een ongekende impuls wilt geven.
De cursus is uitermate praktisch en concreet. En op de persoon gericht: ik ben er voor u!

Review Basiscursus schilderen.

Sinds 2 jaar volg ik deze cursus bij Henrie Vogel.

Hoe ik het ervaar, kan ik het beste in een aantal trefwoorden proberen te vangen.

Quality time voor jezelf.
Kleine groep.
Veilig/warm.
Vooral jezelf mogen zijn.
Inspiratie.
Uitgedaagd worden.
Verschillende technieken.
Zoektocht naar de manier van werken die het beste bij jou past.
Voor mij zeer waardevol ook al kom ik mijzelf soms behoorlijk tegen.
Dit laatste geeft weer veel inzicht.
Henrie is niet voor niets een coach in hart en nieren.

Judith Zijlstra.
Joure.


Cursus leerjaar 1 bestaat uit 4 modules van elk 7 dagdelen.
De cursus betaat uit vier modules. Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden, maar ze hangen wel samen.
De 7 dagdelen van elke module zijn stapsgewijs opgebouwd waardoor cursisten hun creatieve bron gaan her-kennen en bewuster leren toe te passen. De werkmorgens of middagen beginnen met een werkbespreking en een inleidend gedeelte, waarna er praktische oefeningen gemaakt worden. De theorie en de oefeningen staan uitgewerkt in een cursusboek. Daarmee kunnen cursisten ook thuis aan het werk. De cursus wordt afgesloten met het zelfstandig doorlopen van een betekenisvol beeldend proces. Aan het eind van het cursusjaar is er een expositie van het werk van de cursisten. Ondertussen is er een hechte groepsband ontstaan.

Thema’s leerjaar 1
De levensbeweging en de lichaamsbeweging, de huid en de handen, de stofwisseling en de dialoog met de andere kant, je positie in het beeldende proces, de componerende compositie, regie in het maken van je beeld.

Cursus leerjaar 2 bestaat uit 4 modules van elk 5 dagdelen.
De modules zijn afzonderlijk te volgen. De inhouden van de 5 dagdelen van de modules worden ingevuld in overleg met de groep. De cursus is een verdiepende cursus en daardoor ook meer gericht op individuele ontwikkeling.

Thema’s leerjaar 2
De cursisten werken met eigen ingebrachte thema's. Zo gaan we dit jaar in op het schilderen van portretten op onorthodoxe wijze, op hoe je zelfstandig een beeldend proces op gang kunt brengen. We zoeken ook de actualiteit. We gaan dit jaar bijvoorbeeld dieper in op de werkwijze van Marlene Dumas.

Achtergrond
De cursussen zijn ontstaan door zelf te zoeken en te vinden. Om u een beeld te geven waar ik me door laat inspireren: De basis voor mijn kijkraam is gelegd in mijn jeugd: de bijbel en de traditie waarin ik ben opgegroeid. Maar ik ben doorgegroeid. Ik heb voor de cursus veel ontleend aan de zienswijze van Eckart Tolle. Ik put voor wat betreft mijn visie op de werking van lichaamstaal uit het gedachtengoed van de haptonomie en mindfulness. De beeldende visie staat onder invloed van de romantische traditie, een lijn die loopt van Hegel,Goethe, Henri Bergson, Rudolf Steiner en Wassilly Kandinsky tot nu. Ik geef er mijn eigen draai aan.

Wilt u meer weten over de zienswijze in de cursus?
Hieronder staan een een paar onderwerpen uit het programma omschreven:

De ongezochte vondst
Picasso zei: Ik zoek niet, ik vind.
Wat zijn kenmerken van Picassomensen? Ze zijn meestal geestig, opmerkzaam, benieuwd, afleidbaar, intuïtief, slim, flexibel, artistiek, eigenwijs, en nauwelijks te managen. Dat hoeft ook niet, want ze zijn innerlijk gedreven.

U moet natuurlijk wel eerst iets kunnen verwachten, voordat u ziet en beseft wat onverwacht is. Dat is te leren. Deze kennis, ervaring en visie zijn te ont-wikkelen; we zijn het vaak vergeten. Ongezochte vondsten worden gedaan omdat de waarnemer uitkijkt naar elke gekkigheid, ze zijn niet het product van blind toeval of geluk.

Het is de kunst van loszittende oogkleppen. Op het juiste moment weten dat u de kleppen af moet zetten. Dit innerlijk weten vraagt innerlijke rust. Heelheid. Innerlijk weten is weten dat wat uit één is genomen zijn tegendeel wil ontmoeten. Het tegendeel zal niet ontbreken als het zo moet zijn. Het is weten zonder angst en vol overgave.
We oefenen de kunst van de loszittende oogkleppen. Daar zijn tijd, ruimte en vrijheid voor nodig en die hebt u volop in de cursus.

Is dit verhaal u te zweverig en te ingewikkeld? Dat begrijp ik. Toch is de cursus uitermate praktisch en concreet. En op de persoon gericht: ik ben er voor u!

“Zie het maar als het zoeken naar een naald in een hooiberg en eruit rollen met een boerenmeid.”

Praktische informatie
De groepen zijn dit cursusjaar gestart op 19 september, met een excursie naar Zwolle.
Leerjaar 1: Op donderdagochtenden van 9.30 uur tot 12.30 uur.
Leerjaar 2: Op donderdagmiddagen van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Let op:
Bij voldoende aanmeldingen kan er gedurende heel het jaar een nieuwe groep gestart worden. Per groep maximaal 8 personen, minimaal 6 personen.

U kunt zich op oriënteren door op een morgen of middag te komen kijken. Neemt u daartoe contact op per mail of telefoon.

Wat kost het?
U betaalt €330,00. Inc.BTW.
U krijgt daarvoor een gedegen opgezette module van 7 bijeenomsten, een cursusmap, twee excursies en een eindexpositie. Schildermaterialen, koffie en thee op de cursusochtenden zijn inbegrepen.

Meer informatie? Neem contact op Download de informatiefolder (pdf)